Zbiórka publiczna

Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Popiersia Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku prowadzi zbiórkę publiczną w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.

Osoby pragnące wesprzeć akcję proszone są o dokonywanie wpłat na następujący rachunek bankowy:

Bank Polska Kasa Opieki S. A.

I Oddział w Sulejówku

08 1240 2148 1111 0010 7481 8630