Spuścizna Literacka

Z Legionów do Magdeburga (Warszawa 1929) Z Legionów do Magdeburga (Warszawa 1929)

Cieniom Września (Londyn 1943, polskie wydanie Warszawa 1988)

Nakazy chwili (Londyn 1951)

W obronie praw Polski (Londyn 1964)Materiały historyczne (Londyn 1966)

Materiały historyczne (Londyn 1966)

Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935–1939 (Londyn 1973)

Wybór Pism (Wrocław 2009, ​ISBN 978-83-04-04964-2​)