O projekcie

Gen. Kazimierz Sosnkowski to najbliższy współpracownik Marszałka Józefa Piłsudskiego, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości minister spraw wojskowych, wysokiej rangi dyplomata, komendant główny Związku Walki Zbrojnej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych, minister w rządzie na emigracji oraz następca Prezydenta RP. Postać gen. Sosnkowskiego nie została jak do tej pory upamiętniona na terenie Sulejówka. Obchodzone w latach 2017-2022 stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi doskonałą okazję dla podjęcia społecznej inicjatywy na rzecz wybudowania w Sulejówku – mieście Marszałka Piłsudskiego – pomnika jego długoletniego przyjaciela, a zarazem jednej z najwybitniejszych postaci II Rzeczypospolitej.

Stowarzyszenie Budowy Pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku

Dane Stowarzyszenia:
KRS:0000684969
REGON:367719729
NIP:8222361180

Statut Stowarzyszenia

Kontakt:

Stowarzyszenie Budowy Pomnika Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku
 
Adres do korespondencji:
 
ul. Wenecka 29 
05-070 Sulejówek
 
e-mail: stowarzyszenie@generalsosnkowski.pl 

Miejsce posadowienia monumentu