O nas

Gen. Kazimierz Sosnkowski to najbliższy współpracownik Marszałka Józefa Piłsudskiego, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości minister spraw wojskowych, wysokiej rangi dyplomata, komendant główny Związku Walki Zbrojnej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych, minister w rządzie na emigracji oraz następca Prezydenta RP. Postać gen. Sosnkowskiego nie została jak do tej pory upamiętniona na terenie Sulejówka.Zbliżająca się 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi doskonałą okazję dla podjęcia społecznej inicjatywy na rzecz wybudowania w Sulejówku – mieście Marszałka Piłsudskiego – pomnika-popiersia jego długoletniego przyjaciela, a zarazem jednej z najwybitniejszych postaci II-giej Rzeczypospolitej.